UDKØRENDE PRAKSIS

Vi dækker over et stort område i Vendsyssel, hvorfor vi vil forsøge – hvis muligt – at planlægge vores besøg, så vi kan spare tid i bilen, og kørselshonoraret kan minimeres.

Vi giver rabat, hvis der på et sted samles tre eller flere heste til fx vaccination og/eller tandrasp. På denne måde kan man spare penge på dyrlægehonorar og kørsel.

Vi har telefontid fra 8.00-11.00, men har hver dag en dyrlæge som “akutdyrlæge”. Det vil sige at vi hver dag har en dyrlæge, som har muglighed for at kunne køre ud til akut syge patienter. På den måde kan vi sikre at vi kan komme hurtigt og hjælpe din hest bedst muligt.

Alt vores udstyr er transportabelt, og kan tages med i bilen og ud. På denne måde kan vi foretage de fleste undersøgelser ude i felten, så længe det er planlagt på forhånd. Der er dog lavet favorable priser, hvis du kommer med hesten på vores klinik.

Du er altid velkommen til at ringe og spørge til priser mv.