UDKØRENDE PRAKSIS

Vi dækker over et stort område i Vendsyssel, hvorfor vi vil forsøge – hvis muligt – at planlægge vores besøg, så vi kan spare tid i bilen, og kørselshonoraret kan minimeres.

Vi laver gerne rabatordninger, hvis der på et sted samles flere heste til fx vaccination og/eller tandrasp, hvorved der både kan bespares penge på dyrlægehonorar og kørsel.

Vi har telefontid fra 8.00-9.00, men har pr. 1. december 2020 en dyrlæge som “akutdyrlæge”. Det vil sige at vi hver dag har en dyrlæge som blot sidder klar til at kunne køre ud til akut syge patienter. På den måde kan vi sikre at vi kan komme hurtigt og hjælpe din hest bedst muligt. Der vil blive lagt 440 kroner ex moms til det almindelige honorar ved et akut-dyrlæge-udkald.

Alt vores udstyr er transportabelt, og kan tages med i bilen og ud. På denne måde kan vi foretage de fleste undersøgelser ude i felten, så længe det er planlagt på forhånd.