FORSIKRING & HANDELS-UNDERSØGELSE

Handelsundersøgelse af hest

En handelsundersøgelse indeholder følgende punkter, og følger en standard-formular udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening

Inden handelsundersøgelsen tilsendes aftalegrundlaget som skal udfyldes af både køber og sælger. Denne bedes sendes tilbage til info@hestepraksisnord.dk

Nye regler i forhold til reklamation pr 1/1 2022

Pr 1/1 2022 er der ændrede regler ved salg fra professionel sælger til privat køber. Her gælder at reklamationsretten kan fraskrives, så hesten købes som beset. Vi foretager kun handelsundersøgelser hvor der er indskrevet minimum 3 måneders reklamationsret mellem sælger og køber.

Det generelle indtryk af hesten

 • Her kigger man på afstand på hestens ydre, om der er tegn på hudproblemer, trykninger, kropsholdning, benstilling, hovenes udformning, adfærd og måden den bevæger sig.
 • Kroppen palperes igennem for at vurdere om der er eventuelle hævelser og ømheder i muskulatur
 • Herefter kigger vi i øjne for at vurdere slimhinder samt hestens syn
 • Mundhulen inspiceres – evt med mundspærrer –  og kæbeled samt tyggemuskulatur vurderes og palperes igennem.
 • Puls og vejrtrækning auskulteres med stetoskop
 • Ben, sener og hove mærkes grundigt igennem

Hesten i bevægelse

 • Hesten mønstres i skridt og trav på hårdt underlag, hvor gangmønster noteres, samt eventuelle haltheder
 • Bøjeprøve: en stress-påvirkning af leddene, hvorfor en bøjeprøve kan afsløre en halthed, man ikke til at starte med kunne se.
 • Arbejdsprøve: Hesten rides, køres eller longeres, hvorefter vi auskulterer hjerte og lunger.

Uddybende undersøgelser

Den Danske Dyrlægeforening har lavet et skema til handelsundersøgelse af hest, som vi udfylder. Dette dokument danner grundlag for eventuel forsikring af hesten og sammen med sælgererklæringen danner det grundlag for købekontrakten. Skemaet indeholder flere punkter vedrørende hestens fysik, helbred, adfærd, arbejdsevne, bevægelser mv.

Signalement

Kendetegn, aftegn samt registreringsoplysninger angives for at sikre hestens identitet.

Købers forventninger

Slutteligt noteres hvad købers forventning til hestens anvendelse er. Sidst i skemaet afkrydses af de forskellige konklusioner opgivet på arket i forhold til hestens sundhed og anvendelighed på basis af det køber påtænker at anvende hesten til. 

Husk altid i forbindelse med handelsundersøgelser

 • Tag aldrig i mod en kopieret eller scannet dyrlægeattest fra sælger, da der kan forekomme snyd.
 • En handelsundersøgelse er ingen garanti for at hesten aldrig bliver halt eller syg. En handelsundersøgelse er KUN et udtryk for hvor hesten har det/går på besigtningstidspunktet.
 • Dyrlægeattesten er et vigtigt dokument, der skal bruges til forsikring mv.

Forsikring

Der findes mange forskellige forsikringsselskaber som kan varetage forsikring af din hest. De tre måder hvorpå man kan forsikre sin hest er livs-, uanvendeligheds-, og sygeforsikring.

Det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvad man vil have når man anskaffer sig en hest. Vi anbefaler at du kontakter den forsikring du ønsker at tegne hos og tager en snak, hvilken type forsikring du har brug for.

Her er en mini-guide til de 3 vigtigste forsikringstyper:

Livsforsikring
Forsikringen dækker hvis hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Det vil altså sige at en hest med en kronisk seneskade, som ikke kan bruges til ridehest mere, men godt kan gå på en fold som hyggehest, ikke er dækket af en livsforsikring.

Uanvendelighedsforsikring
Hesten kan erklæres rideuanvendelig, når den har en uhelbredelig lidelse, som den har været behandlet for uden helbredelse. Når hesten erklæres uanvendelig, kan man som ejer vælge mellem om hesten skal aflives med udbetaling på 100 % af forsikringssummen, eller om hesten skal leve videre som pensionist. I dette tilfælde får man typisk kun en del af forsikringssummen udbetalt.

Sygeforsikring
Sygeforsikringen sikrer dig mod pludselige og uforudsete udgifter, når din hest bliver syg. Denne type forsikring, gør at du i højere grad altid kan give din hest den bedste behandling, selv når uheldet er ude en søndag aften. Du kan som oftest vælge en standard- eller udvidet sygeforsikring.