Kiropraktik

v/Dyrlæge og certificeret veterinær kiropraktor Nanna Nørholm

Når vi snakker kiropraktik snakker man ofte om låsninger. Men hvad er det egentligt en kiropraktor undersøger og behandler? Og hvad kan en kiropraktor egentligt behandle?

For at besvare dette skal vi gå noget tilbage i tiden, og kigge på hvilke tanker der ligger bag kiropraktikken.

Helt grundlæggende kan man sige dette: Kroppen består af mange forskellige typer væv (både knoglevæv og bløddelsvæv). Væv vil beskadiges og i værste fald dø ved manglende blod- og nerveforsyning, da energiproduktionen i cellerne vil stoppe. 

Når vi som kiropraktorer snakker om “låsninger”, kalder vi det også for en “subluxation”. En subluxation vil forårsage et ændret neurologisk signal ud i kroppen, hvilket vil medføre ændret fysiologi i vævet og i værste fald patologi (skade) af vævet. 

Hvis vi kan derimod kan løse subluxationen, vil vi igen få et normalt nervesignal til vævet, og dermed optimere levebetingelserne i vævet. 

Hvad er disse subluxationer for noget?

Når vi snakker om en subluxation i en kiropraktisk sammenhæng, er det ikke det samme som at noget er gået af led. Her menes i stedet at leddet ikke bevæger sig optimalt, og derved ses en ændring i dets fysiologi samt blod- og nerveforsyning både til og fra.

Netop bevægelse er uhyre vigtig for at kroppen fungerer optimalt. Uden bevægelse i et led, vil det degenerere. Faktisk er der lavet undersøgelser, hvor man immobiliserede dyr, og allerede efter 14 dage sås skader i leddene som ikke kunne repareres igen. Med andre ord:

“Movement is life”. 

Når vi kigger på hestens funktionalitet er det helt primære en sund og rask ryg. I netop rygsøjlen ligger rygmarven, hvorfra nerverne udgår. Disse forsyner hele kroppen; organer, muskler og knogler mv. 

Ved en subluxation kan nervetransmissionen fra rygmarven ændres, hvorved der kan ses problemer i mindre eller større områder af hestens krop. Det er derfor helt elementært at ryggen fungerer for at vi har en hest med sunde organer og et sundt bevægemønster. 

Når man undersøger en hest kiropraktisk er rygsøjlen derfor et af de primære fokus-punkter. Her tjekkes “range of motion” – altså ryghvirvlernes  bevægelighed i forhold til hinanden hele vejen fra leddet ml. kraniet til første halshvirvel, halsen, brysthvirvler, lændehvirvler, korsben og SI-leddet. Finder man låsninger, behandles disse med en “adjustment”/justering. 

Hvornår er det indiceret med en kiropraktisk udredning og behandling?

 • Som forebyggende behandling: Som beskrevet tidligere; en sund rygsøjle, giver sund nerve- og blodforsyning ud til hele kroppen, og på den måde kan forebygges mod eventuelle skader. 
 • Ved adfærdsændringer, fx under ridning eller i stalden
 • Efter skader/ulykker
 • Som led i et genoptræningsforløb
 • Ved neurologiske problemer og muskelspasmer
 • Vanskeligheder med at tygge
 • Rysten på hovedet
 • Knæskalslåsning
 • Smerter i nakke, ryg, ben
 • Efter en tandbehandling
 • Problemer under ridning på fx den ene volte 
 • Problemer under ridning med at få hesten til at løfte i ryggen 
 • … og mange, mange flere. 

En kiropraktisk udredning og behandling tager ca 1-1,5 time og starter oftest med en snak om eventuelle problemer du måtte opleve med din hest. Herefter ses hesten mønstret, hvor bevægemønstret analyseres. 

Efterfølgende undersøges hestens muskelvæv, bindevæv og leddenes bevægelse. Herefter behandles med afspændende teknikker, kiropraktik mv.

Hesten skal efter en behandling holde 2-3 dages ridefri. 

Ved spørgsmål omkring en kiropraktisk udredning og behandling, er du velkommen til at kontakte os.