Konsum

Er din hest udtaget af konsum?

Vi vil opfordre jer alle til at tjekke passene på jeres heste og deres konsum-status inden den 28. januar 2022… Herefter kan man nemlig IKKE selv bestemme om hesten skal udtages fra konsum og hesten kan da kun udtages hvis behov for medicin der ikke er registreret til heste.

Når hesten udtages af konsum, betyder det at hesten IKKE må slagtes til menneskeføde. Er hesten ikke udtaget af konsum betyder det at hesten kan slagtes – men IKKE at den skal slagtes.

Tjek af din hests konsumstatus:

Når du tjekker hestens pas, skal du kigge på medicin-siderne. Siden skal indeholde teksten ”… not intended for slaughter for human consumption”.

Er der underskrift fra en dyrlæge eller ejer inden 1/1 2016, behøver man ikke at sende passet ind for at få et stempel i passet.

Er det efter 1/1 2016 skal passet sendes ind og stemples hos Seges eller anden pasudstedende organisation.

Der har derudover været usikkerhed omkring hvorvidt udenlandsk stempel er OK. Vi er blevet informeret om at dette er OK.

Er du i tvivl, så få din dyrlæge til at tjekke passet på din hest.

Er hesten ikke udtaget fra konsum gælder blandt andet følgende regler på det veterinære område:

  • Medicin der gives over længere tid (fx astma-medicin, mavesårs-medicin, smertestillende til fx en forfangen hest etc) skal reordineres hver 5. dag. Dette kræver altså besøg af en dyrlæge hver 5. dag.
  • Hvis hestens skal have medicin – heriblandt også ormekur – skal vedkommende der giver hesten medicin have taget medicin-håndteringskursus.
  • Der skal laves tilbageholdelsesseddel ved al medicin der gives. Disse sedler skal gemmes.

Derudover gælder for heste ikke udtaget af konsum, at man som ejer skal føre fortegnelse over følgende:

  • Hvilket foder der er købt (navn og mængde)
  • Hvornår foderet er købt-
  • Hvem foderet er købt af
  • Logbog over medicin indgivet af både ejer og dyrlægeVi opfordrer til at man får taget sin hest ud af konsum, da dette gør vores og jeres arbejde væsentligt lettere.

Læs mere her via dette link: https://www.foedevarestyrelsen.dk/…/Spoergsmaal-og-svar…