BLODPRØVER

Vi kan i forskellige tilfælde ønske at tage en blodprøve. En blodprøve udtages fra hestens vene, og kan give svar på rigtig mange ting. Afhængigt af hestens kliniske symptomer, vælger vi hvad der skal testes for.

Hvad testes for i en blodprøve?

Hos Hestepraksis Nord benytter vi en standard-profil, som giver et generelt billede af hestens sundhed. Her får vi til dels et hæmogram, som viser fordelingen af røde og hvide blodceller. Denne kan bl.a. fortælle noget om hvorvidt der er tegn på bakteriel eller parasitær infektion og blodprocenten. Derudover laves en biokemi, som måler en masse forskellige parametre, heriblandt:

  • Protein; denne kan ses for lav, ved fx diarre, hvor hesten ”taber” protein.
  • Leverenzymer; kan ses forhøjede ved diverse leversygdomme
  • UREA og creatinin, som kan indikere bl.a. et nyreproblem
  • Muskelenzymer; ses forhøjede ved fx nyreslag.
  • Elektrolytter; disse kan være i ubalance, ved en lang række lidelser

Udvidede blodprøver

Ved mistanke, kan til vælges mere specifikke blodprøver, for fx sukkersyge, cushing, forskellige infektioner såsom Anaplasma og Borrelia og vitamin- og mineral balancen.

Andre undersøgelser

Udover blodprøver kan også laves undersøgelse af urin, bughulevæske, næsen, luftrøret og bronchierne i lungerne.