TÆNDER

Mundhulens anatomi

Føllet får sine mælketænder cirka i løbet af de første 9 måneder af dens liv. Disse udskiftes med permanente og blivende tænder fra at føllet er omkring 1 år og frem til 4-5 års alderen.

Hestens mund er opbygget med 36 tænder (+/- hingstetænder og ulvetænder) og med en bredere overmund end undermund. Hestens tyggemønster går i et horisontalt 8-tal – dvs. at hesten skal kunne føre underkæbe frem og til siden når den skal male foderet.

Tandens opbygning ses på billedet, og består af dentin, emalje og cement. Inden i tanden findes pulpa, som består af bindevæv, blodkar og nerver til tanden. Tanden ernæres fra pulpa, og beskadiges pulpa, vil tanden dø.

Hvorfor skal min hest have tjekket mundhule og tænder?

Et sundt og funktionelt tandsæt er vigtig for at hesten trives og fungerer optimalt. Det er vigtigt at sørge for at vedligeholde hestens tænder for at sikre hestens velfærd, holdbarhed og eventuel præstation. Af samme årsag anbefaler vi regelmæssige mundhuletjek, for at undgå unødigt ubehag for hesten, mere alvorlige tandproblemer eller sekundære problemer.

Det varierer hvor ofte der er behov for behandling/korrektion af hestens tænder, men for de fleste heste er det cirka én gang om året. Dette kan eventuelt kombineres med det årlige sundheds- og vaccinationsbesøg.

I Hestepraksis Nord har vi udstyret os med alt nødvendigt tandudstyr; både manuel og el-dreven rasper samt et oroskop (mundhulekamera), hvorved vi kan undersøge hestens mundhule grundigt. Derudover råder vi over udstyr til udtrækning af mindre komplicerede problemer​

Hvordan foregår en mundhuleundersøgelse hos Hestepraksis Nord?

Når vi kommer ud til en hest for at lave en mundhuleundersøgelse og eventuel tandrasp, er det ikke ”blot” en tandrasp.

Vi giver altid hesten noget beroligende, så vi får fuld arbejdsro til at lave en grundig mundhuleundersøgelse. Dette giver det bedste resultat.

Vi undersøger og mærker hestens tyggemuskler igennem for asymmetri og ømheder, kæbeled, undersøger sinusser (bihuler), flåd fra næsen og fortænder.

Ved hjælp af mundspærre undersøger vi hestens kindtænder, inderside af kinder, tunge mv. Dette gøres både ved at mærke, men også undersøge med spejl og lyskilde. ALLE tænder inspiceres på yder-, inderside samt tyggeflade.

Herefter tages stilling til behandlingen. Er der spidser, kroge, rampe- eller trappedannelse korrigeres for dette. Derudover behandles problemer såsom foderpakninger (diastemer), frakturer og karies.

Hvis hesten har svære problemer, fx en rampedannelse, der kræver stor korrektion, besluttes til tider at dele behandlingen op i to, for at undgå at man kommer ned til tændernes pulpa (hvor nerve og blodforsyningen er). På den måde kan pulpaen nå at trække sig tilbage til næste gang.

Hesten kaldes for et hypsodont dyr – det betyder med andre ord at hestens tænder bryder frem igennem hele hestens liv. Det er dog vigtigt at understrege at tænderne ikke vokser igennem hestens liv, hvilket også understreger hvor vigtigt det er, ikke at raspe for meget af tænderne.  

Under undersøgelse og behandling forsøger vi altid at forklare løbende, så du selv fornemmer hvad vi gør inden i hestens mund.

Hele undersøgelsen noteres i vores journalsystem, så vi ved næste besøg kan vurdere udviklingen siden sidst.