RABATORDNINGER

Vaccination

Priserne gælder kun ved samme ejer. Ved forskellige ejere gives samlerabat; dvs. kan der samles 4 eller flere heste (med forskellige ejere) gives 10 % på honorar samt kørselshonorar fordeles ud.

Mundhuleundersøgelse + tandrasp:

Ved tandrasp og samtidig vaccination betales kun 150 kr i honorar for vaccinationen, så her bespares altså 350 kr.

Samlerabat: Hvis der kan samles 4 heste eller flere (med forskellige ejere) gives 10 % på honorar, og kørselshonorar fordeles ud.

Laserbehandling

Vi tilbyder en klippekortsordning i forbindelse med laserbehandling:

Kiropraktik

Ved kiropraktiske behandlinger ved samme ejer gives 20 % på honoraret på hest nr. 2.

Ved behandlinger af heste under forskellige ejere gives 10 % på honoraret.

Kan der samles minimum 6 heste i en stald til kiropraktik gives 15 procent på honoraret.

Stutteri og rideskole rabat

Vi tilbyder 15 % rabat på behandlinger uanset antal heste der skal tilses til større stutterier og rideskoler. Vi gør dog opmærksom på at der kan opnås større rabatter ved at samle flere heste til fx vaccination og tandrasp (se ovenfor). I disse tilfælde gives 15 % på hest nr. 1, og derefter følges de angivne rabatter for henholdsvis vaccination og tandrasp.

Konsultationer på Mariendalsvej

Hvis du kommer med hesten til vores klinik på Mariendalsvej 96, 9900 Frederikshavn, tilbyder vi 20 % på følgende behandlinger:

  • Halthedsudredninger og behandlinger i forbindelse med dette
  • Endoskopi
  • Gastroskopi
  • Vaccinationer
  • Almindelige mundhuleundersøgelse og tandrasp
  • Handelsundersøgelser

Ring ved spørgsmål og for oprettelse.