Vaccine mod sommereksem?

Sommereksem er et syndrom, der ses som følge af en allergisk reaktion hos nogle heste (herunder især islandske heste) på spyttet fra mitter. Problemet er i Danmark mest udtalt i maj og september måned.

Sommereksem er et syndrom, der ses som følge af en allergisk reaktion hos nogle heste (herunder især islandske heste) på spyttet fra mitter. Problemet er i Danmark mest udtalt i maj og september måned.

Hos angrebne heste ses udtalt kløe, især omkring man og hale. Problemet kan dog afficere de fleste steder på hestens krop. I disse områder kan der ses rødme, knopper, små væskefyldte blærer, sår og hårtab.

Mitter ligner
Mitter ligner myg, og kan give en allergisk reaktion hos nogle heste

“Pilotprojekt”

Vi har i år haft et lille forsøg i gang med en hesteejer hvis hest har døjet med sommereksem gennem flere sæsoner. Mange ting er forsøgt, men intet har rigtigt virket, og hesten bliver hvert år voldsomt generet af det. Ejer beskriver problemet som så udtalt, at hesten faktisk ikke kan bruges til ridning henover sommeren, fordi den er så plaget af det.

I Tyskland findes en vaccine mod ringorm, som benyttes til hest. Denne vaccine er ikke registreret til behandling af sommereksem, men har udvist en rimelig god effekt, hvorfor flere dyrlæger i både Tyskland og Sverige benytter den. Ved de vaccinerede heste ses i nogle tilfælde mindre kløe, og i andre helt ophør af kløen.

Hvorfor vaccinen virker på sommereksem, vides ikke endeligt, men kan måske forklares som følge af vaccinens immunmodulerende effekt.

Vores ”pilot-projekt-hest” fik 2 vacciner med 2-3 ugers mellemrum, inden mittesæsonen for alvor gik i gang. Det er ganske væsentligt at man starter INDEN mittesæsonen og inden at hesten begynder at vise tegn på sommereksem. Herefter kan man eventuelt give en booster vaccination i sensommeren.

Vi har nu ventet spændt på tilbagemelding fra hesteejeren, og modtog i dag et svar:

”Jeg synes det er markant bedre. Ikke helt væk. Hesten gik med insektdækken og fluemaske lige fra vaccinen og indtil begyndelsen af august, men siden har den gået uden dækkenet. Stadig fin hale, ingen sår og stadig en del man i forhold til tidligere. Ingen tegn til buler og knopper på kroppen og ingen nævneværdig kløe af hoved eller hals. Den klør stadig af og til i manen.

Jeg er med på en boostervaccine 😊”

Vi synes det er rigtig interessant, hvis man via denne vaccine, kan hjælpe nogle af de heste der er hårdest ramt af sommereksem – også selvom man ikke kan fjerne problemet helt.  Der er ikke beskrevet nogle deciderede bivirkninger til vaccinen. Vaccinen er bekostelig, og koster op til 1937,5 kroner i medicin pr injektion. Hertil kommer honorar og kørsel.

Vaccinen kan med fordel suppleres med et anti-ektoparasitært middel, fx Spotinor, som virker på insekter, såsom fluer, lus og mitter.  

Vi anbefaler at man starter op med vaccinerne i det tidlige forår, inden mittesæsonen for alvor træder i kraft.